NL

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation), ingegaan in de gehele Europese Unie. Deze wet stelt hogere eisen aan organisaties die iets met persoonlijke gegevens willen doen en zorgt ervoor dat mensen meer controle hebben over hun eigen gegevens.

Jouw privacy is van groot belang voor de Merkplaats. Graag informeren wij je dan ook over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie van de bezoekers van onze website of wanneer je contact opneemt per telefoon, e-mail of gewoon bij ons aan de deur. Het is belangrijk om te vermelden dat jouw gegevens bij ons altijd al in goede handen waren, daar waar wij ook de rechten van merken, modellen en auteursrechten beschermen. Vertrouwelijkheid is sinds de oprichting van de Merkplaats in 2000 al ons uitgangspunt.
 

Waar worden de gegevens opgeslagen en waarom?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Ten eerste worden je gegevens verzameld op het moment dat je contact opneemt; telefonisch, per e-mail, aan de deur of via een visitekaartje tijdens het netwerken. Het gaat hier om gegevens als naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens voor een volgende keer dat contact met ons opneemt. Zo kan bijvoorbeeld ons toestel het nummer herkennen en kunnen we je sneller en beter van dienst zijn. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Ten tweede worden je voornaam en e-mail adres verzameld om de nieuwsbrieven te versturen. Met de nieuwsbrieven willen we enerzijds graag met je delen waar we op dat moment bij de Merkplaats mee bezig zijn en wat onze cliënten bezighoudt. Anderzijds delen we graag kennis en nieuws op gebied van het Intellectuele eigendom. Wij delen graag met je waar we mee bezig zijn en mogen volgens de AVG zakelijke nieuwsbrieven versturen, maar wil je dat niet dan is het mogelijk om je voor de nieuwsbrief af te melden door een simpele klik. De nieuwsbrieven worden namelijk verzonden met MailChimp®.
 

Hoelang blijven de gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor het uitvoeren van onze diensten en activiteiten. Uiteraard hebben wij gegevens nodig wanneer bijvoorbeeld merkrechten dreigen te vervallen na een periode van tien jaar. Daarom is het van groot belang dat we onze cliënten dan weten te vinden. Stuur daarom altijd uw meest recente gegevens, ook bij bijvoorbeeld een verhuizing.
 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

Ten eerste heb je altijd recht op inzage in de door ons opgeslagen gegevens. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar info@demerkplaats.nl. Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je recht op correctie. Je hebt daarnaast het recht op overdacht, of het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via info@demerkplaats.nl of 020 330 66 10.

Veel succes en bescherming.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!