NL
Onze
Diensten

De juristen van de Merkplaats trekken regelmatig het land in om samen met CC Proof lezingen te geven over Intellectuele Eigendomsrechten. Van studenten tot startups, van Groningen tot Rotterdam: overal is behoefte aan meer kennis over dit belangrijke rechtsgebied. De lezingen worden verzorgd onder de naam ‘Talks with..’: de spreker gaat in dialoog met de aanwezigen. De interactie tijdens de lezing zorgt ervoor dat in elke groep de juiste informatie behandeld wordt.

Interesse om een lezing van de Merkplaats te organiseren of bij te wonen? Neem dan contact met ons op.

Duidelijk in wat ze doen. Geven goede adviezen.

Jan-Paul Huiskamp

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!